Schindele's Mineralien

Schindele's Mineralien

Considerat únic al món, és un producte amb una composició tan rica en minerals, que li confereixen unes propietats espectaculars de beneficis per a la salut humana.

El pots trobar a la nostra botiga L’Herbadiet presentat en dos formats: en pols o en càpsules.

Schindele's Mineralien

400g. en pols

35,00€

Schindele's Mineralien

500 càpsules

40,00€

Per a més informació, vegeu el PDF

Schindele's Mineralien

Una mica d'història

A la primavera de 1981, als voltants de Melk a Àustria, es va descobrir un jaciment mineral que conté: 30% de feldespat alcalí, 20-30% de plagiòclasi, 20-30% de quars, 15-20% de biotita i 5-10% de distena, granat, sil·limanita, mena, zirconi i rútil. Fins ara no s’ha trobat en cap altra part del món un jaciment similar. Els 26 minerals definits posseeixen una transformació retrògrada de la xarxa cristal·lina atòmica amb metalls de transició i retrogradació a feldespat alcalí.

En la societat actual i amb el nostre ritme de vida estem sotmesos a una excessiva contaminació ambiental i estrès que comporta que adquirim mals hàbits alimentaris i ingerim substàncies nocives per a l’organisme. D’altra banda, la terra de cultius per abusos tant de substàncies químiques com per sobreexplotació, està empobrida i no ens aporta els nutrients necessaris.

La falta d’alguns nutrients essencials pot pertorbar el nostre equilibri i reduir la capacitat de resistència a l’estrès i al manteniment del ritme diari. Les recerques realitzades per l’equip de Hamaker-Cooperation Internattional sobre la composició dels aliments van donar uns resultats sorprenents ja que van constatar que el contingut en vitamines i albúmines de les plantes s’ha reduït dràsticament.

Per això és necessari prendre complements, com a “Mineralien”, que ens proporcionin els minerals i oligoelements que necessitem.

Video corporatiu Schindele’s Mineralien. En anglès.

Composició

Components

Silici

És un element essencial per a la vida. És essencial perquè l’organisme el necessita i no és capaç de sintetitzar-lo per si mateix. El silici exerceix múltiples funcions en el nostre cos.

La més important de totes és sens dubte la seva participació en la formació, elasticitat i reforç del teixit conjuntiu i la seva influència en l’estructura de la pell, cabell i ungles.

És una substància bàsica i nutritiva per al teixit de sustentació, els ossos, els cartílags als quals proporciona elasticitat, els reforça i en fomenta la formació.

Estimula el sistema immunològic, ajuda en els trastorns digestius, prevé inflamacions de la mucosa bucal i de les genives, i participa en la formació de les dents.

Potassi

El potassi és el catió majoritari del líquid intracel·lular de l’organisme humà. Participa en el manteniment de l’equilibri normal de l’aigua: l’equilibri osmòtic entre les cèl·lules i l’equilibri àcid-base de l’organisme.

S’usa com a vehicle d’oxigen a més del ferro. El potassi pot ser emmagatzemat en el cos durant només 8 hores, i per tant ha de ser aportat amb l’alimentació, i si això no és possible, mitjançant una aportació de complements que continguin potassi.

Intervé en la regulació de l’activitat neuromuscular (contracció muscular).

El potassi promou el desenvolupament cel·lular i en part és emmagatzemat als músculs, per tant, si el múscul s’està formant (períodes de creixement i desenvolupament) un adequat proveïment de potassi és essencial.

En equilibri amb el calci i el magnesi, el potassi contribueix a la regularització de totes les funcions cel·lulars i especialment l’excitabilitat del cor, del sistema nerviós i del sistema muscular.

És indispensable per al moviment del miocardi i activa els sistemes enzimàtics.

La deficiència de potassi provoca símptomes neuromusculars: feblesa, fatiga, astènia i rampes; gastrointestinals: problemes a l’ili, restrenyiment i falta d’apetit, i cardíacs: anormalitats en l’electrocardiograma i arrítmies.

Els nivells alts de potassi (per sobre de 6,5 meq/L) provoquen manifestacions clíniques cardiovasculars: canvis en l’electrocardiograma, arrítmies ventriculars i aturada cardíaca; neuromusculars: parestèsies, feblesa i fallada respiratòria, i gastrointestinals: nàusees i vòmits.

Calci

El calci és també un mineral important per al nostre organisme. La seva funció principal és que intervé en la formació i el manteniment del sistema ossi i de les dents.

Altres funcions metabòliques importants: actua com a estabilitzador de les membranes (afecta el transport cel·lular), actua de mediador intracel·lular com segon missatger ja que intervé en la contracció muscular, està implicat en la regularització de certs enzims (quinases) i és indispensable en la transmissió nerviosa i en la regulació dels batecs cardíacs.

Ferro

Encara que es troba en petites quantitats a l’organisme és de vital importància ja que és necessari per aconseguir una adequada oxigenació tissular i per al metabolisme de la major part de les cèl·lules.

És indispensable per al transport d’oxigen per la sang cap als teixits, especialment al miocardi i al cervell.

Forma part de l’estructura de diferents enzims, entre els quals es troba la catalasa que intervé en la producció de radicals lliures.

Hi ha diferents proteïnes que contenen el grup hemo (ferro) en la seva estructura, com l’hemogoblina (transporta oxigen) i la mioglobina (l’emmagatzema).

Un dèficit de ferro pot provocar: anèmia, fatiga, rendiment baix, inapetència, feblesa muscular, etc.

Els nens i les dones durant la menstruació i l’embaràs necessiten una major aportació de ferro.

Les persones que presenten dèficit de ferro són també més propenses a les infeccions.

Magnesi

El magnesi és un element essencial per a l’organisme. Es troba majoritàriament en els ossos i els seus ions juguen papers de gran importància en l’activitat de molts coenzims i en reaccions que depenen de l’ATP. També exerceix un paper estructural, ja que l’ió de Mg2+ té una funció estabilitzadora de l’estructura de cadenes d’ADN i ARN. Intervé en la formació de neurotransmissors i neuromoduladors, en la repolarització de les neurones, i en la relaxació muscular (i és molt important la seva acció en el múscul cardíac).

La pèrdua de magnesi és deguda a diverses causes, especialment quan l’individu es troba en circumstàncies d’estrès físic o mental. Com més alt és el grau d’estrès, més gran és la pèrdua de magnesi en l’organisme.

La falta de magnesi en l’organisme produeix: palpitacions, trastorns circulatoris, rampes a les cames a les nits, coàguls de sang que poden conduir a trombosi i a infarts.

Les dones que segueixen un tractament per aprimar-se normalment pateixen de falta de magnesi. Si no hi ha una aportació addicional de magnesi la pèrdua de pes provoca una acceleració en el procés d’envelliment.

Zinc

El zinc intervé en el metabolisme de proteïnes i àcids nucleics, estimula l’activitat d’aproximadament 100 enzims, participa en el bon funcionament del sistema immunològic, és necessari per a la cicatrització de les ferides, intervé en la percepció del gust i l’olfacte i en la síntesi de l’ADN.

La deficiència de zinc pot produir retard en el creixement, pèrdua del cabell, diarrea, impotència, lesions oculars i de pell, pèrdua d’apetit, pèrdua de pes, tardança en la cicatrització de les ferides i anomalies en el sentit de l’olfacte.

Les causes que poden provocar una deficiència de zinc són una ingesta deficient, una mala absorció del mineral o l’excessiva eliminació a causa de desordres digestius.

L’excés de zinc s’ha associat amb baixos nivells de coure, alteracions en la funció del ferro i disminució de la funció immunològica.

Crom

El crom participa en el metabolisme dels lípids i en el dels hidrats de carboni.

S’ha observat que pot participar en la potenciació de l’acció de la insulina.

Cobalt

El cobalt és un component de la vitamina B12 i el seu dèficit produeix anèmia.

Altres oligoelements

Níquel: és necessari per a la hidròlisi d’urea.
Estany: és necessari per a la secreció d’enzims digestius.
Alumini: és necessari per a la digestió.
Molibdè: el seu dèficit provoca alteracions en l’oxidació de purina i en la síntesi d’àcids grassos i d’hidrats de carboni.

A més també necessitem quantitats mínimes de: Estronci, Bari, Plata, Plom, Cadmi, Rubidi, Antimoni, Sofre, Fluor, Titani entre d’altres oligoelements per garantir un bon funcionament del nostre organisme.